1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem serwisu www.eternis-pl.agave.com.pl jest ETERNIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA prowadzący działalność pod nazwą ETERNIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA adres ul. SASKA 9A,
  03-968 WARSZAWA
  MAZOWIECKIE, REGON: 369173708, NIP: 5213808131.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora Agave.pl  funkcjonującego pod adresem agave.pl.

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

7. Obowiązek informacyjny RODO

INFORMACJA przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych:

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest: ETERNIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Saska 9A, 03 – 968 Warszawa, KRS: 0000712366, NIP: 5213808131, REGON: 369173708 (dalej: ADO)

Współadministratorem danych jest: ETERNIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Saska 9A, 03 – 968 Warszawa, KRS: 00007711682, NIP: 5213807663, REGON: 369084264 (dalej: WADO)

Dane kontaktowe administratora:

Z ADO/WADO można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@eternis.pl lub pisemnie, kierując pismo za pośrednictwem poczty tradycyjnej bezpośrednio na adres siedziby ADO.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

ADO wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@eternis.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu określonym w art. 6 ust. 1 pkt a, b, pkt c i pkt f RODO, w szczególności do:

 • zawarcia umowy i jej realizacji, w tym weryfikowania tożsamości oraz spełnienia przesłanek warunkujących możliwość zawarcia umowy;

 • zapewnienia możliwości świadczenia usług, a także ich rozwijania i podnoszenia ich jakości;

 • poprawy bezpieczeństwa i ochrony naszych użytkowników;

 • celów podatkowych, finansowych, prawnych i innych celów administracyjnych, w tym aby umożliwić ADO/WADO udzielanie pomocy, zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie oraz aby umożliwić realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa;

 • świadczenia pomocy Klientom, w tym: kierowania zapytań do odpowiednich pracowników z działu obsługi, sprawdzania i rozwiązywania problemów użytkowników, nadzorowania i ulepszania odpowiedzi i procesów obsługi Klienta;

 • prowadzenia działań marketingowych i innych, w szczególności wysyłania wiadomości, w tym wiadomości push-up.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

Rodzaje gromadzonych i przetwarzanych danych:

ADO gromadzi i przetwarza dane dla celów wskazanych powyżej, a w szczególności są to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login i hasło, adres, zdjęcie profilowe, dane płatności lub bankowe (w tym powiązane dane dotyczące weryfikacji płatności), prawo jazdy i inne dokumenty tożsamości wydane przez organ administracji państwowej (które mogą zawierać numery dokumentów, datę urodzenia, płeć i zdjęcie), informacje o pojeździe lub ubezpieczeniu, dane kontaktowe w sytuacji awaryjnej, dowody potwierdzające stan zdrowia i zdolność do świadczenia usług, w tym badania lekarskie i psychotechniczne oraz zaświadczenie o niekaralności, płeć, zawód.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom upoważnionym przez ADO/WADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO/WADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, partnerom biznesowym ADO/WADO w celu realizacji umowy zawartej z Klientem ADO, podmiotom powiązanym z ADO/WADO w celu realizacji umowy zawartej z Klientem ADO, a także innym podmiotom/osobom/organom ze względów prawnych lub w przypadku sporu, w szczególności jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawne lub umowa albo jeśli ujawnienie danych jest konieczne z uwagi na bezpieczeństwo albo dokonywane jest na żądanie uprawnionego.

ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania lub dla niektórych kategorii danych – przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania sprostowania treści swoich danych osobowych.

W przypadkach określonych przepisami prawa, w tym jeżeli nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych.

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług lub zawarcia, czy realizacji umowy, lub podejmowania działań przed zleceniem świadczenia usług lub zawarciem umowy. W przypadku niepodania danych, świadczenie usług, zawarcie i realizacja umowy lub podejmowanie działań przed świadczeniem usług lub zawarciem umowy może być niemożliwe lub utrudnione.

Niniejsza informacja może ulec aktualizacji. Korzystanie z usług ADO/WADO po opublikowaniu aktualizacji stanowi akceptację zaktualizowanego komunikatu w zakresie dozwolonym przez prawo.